نام واحد : شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی انگبین مهر ارومیه

نام محصول : بسته بندی عسل

 • سریال مجوز : 1216900
 • شماره مجوز : 13318
 • تاریخ مجوز : 09/04/1388
 • کد محصول : 15492232
 • شرح محصول : عسل بسته بندی شده
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 88%
  88%