نام واحد : توسعه بازرگانی غرب آسیا

نام محصول : نمک طعام یددار تصفیه شده

 • سریال مجوز : 2211865
 • شماره مجوز : 3771
 • تاریخ مجوز : 28/02/1383
 • کد محصول : 15492512
 • شرح محصول : نمک طعام یددار تصفیه شده
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 100%
  100%