نام واحد : شاهرود ابتکار

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات

 • سریال مجوز : 2212494
 • شماره مجوز : 15997
 • تاریخ مجوز : 18/07/1383
 • کد محصول : 15132110
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات
 • ظرفیت : 31,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%