نام واحد : شاهرود ابتکار

نام محصول : اب میوهغیر مرکبات

 • سریال مجوز : 2212494
 • شماره مجوز : 15997
 • تاریخ مجوز : 18/07/1383
 • کد محصول : 15131720
 • شرح محصول : اب میوه غیر مرکبات
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%