نام واحد : ذوب فولاد اردکان

نام محصول : دانه بندی ریگ و سنگ

 • سریال مجوز : 58887700000000
 • شماره مجوز : 47386
 • تاریخ مجوز : 23/09/1392
 • کد محصول : 1410512354
 • شرح محصول : دانه بندی ریگ و سنگ
 • ظرفیت : 200,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 92%
  92%