نام واحد : صنایع تبدیلی آلنگورشرق

نام محصول : تولید وبسته بندی میوه.سبزیجات

 • سریال مجوز : 2214468
 • شماره مجوز : 28234
 • تاریخ مجوز : 08/10/1384
 • کد محصول : 15131120
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات وسیفیجات خشک
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%