نام واحد : هاشم حقیقت خواه و مهرآسا حیدری منفرد

  • استان : سمنان
  • شهر : گرمسار
  • نشانی شرکت : تهران خ فرشته...
  • تلفن شرکت : *****220جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : شهرک صنعتی ایوانکی گرمسار
  • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : مهرآسا حیدری منفرد
  • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایوانکی

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

  • سریال مجوز : 2216159
  • شماره مجوز : 33113
  • تاریخ مجوز : 20/10/1385
  • کد محصول : 15492711
  • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
  • ظرفیت : 500 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 81%
    81%