نام واحد : هاشم حقیقت خواه و مهرآسا حیدری منفرد

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 2216159
 • شماره مجوز : 33113
 • تاریخ مجوز : 20/10/1385
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 81%
  81%