نام واحد : سلطانعلی وباباصفاجو

نام محصول : کلوچه

 • سریال مجوز : 1710350
 • شماره مجوز : 64760
 • تاریخ مجوز : 01/10/1377
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 980 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%