نام واحد : آهن و فولاد غدیر ایرانیان

 • استان : یزد
 • شهر : بهاباد
 • نشانی شرکت : احمد...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : اسداله فرشاد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گندله آهن

 • سریال مجوز : 58887700000000
 • شماره مجوز : 10051
 • تاریخ مجوز : 30/02/1393
 • کد محصول : 1310412310
 • شرح محصول : گندله آهن
 • ظرفیت : 3,400,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%