نام واحد : آهن و فولاد غدیر ایرانیان

نام محصول : گندله آهن

 • سریال مجوز : 58887700000000
 • شماره مجوز : 10051
 • تاریخ مجوز : 30/02/1393
 • کد محصول : 1310412310
 • شرح محصول : گندله آهن
 • ظرفیت : 3,400,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%