نام واحد : میلاد گستر دامغان پارسیان

نام محصول : نشاسته های اصلاح شده -گرانول جهت ساخت ظروف پوسیدنی

 • سریال مجوز : 2219372
 • شماره مجوز : 44208
 • تاریخ مجوز : 30/11/1387
 • کد محصول : 24291560
 • شرح محصول : نشاسته های اصلاح شده
 • ظرفیت : 19,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%