نام واحد : میلاد گستر دامغان پارسیان

  • استان : سمنان
  • شهر : دامغان
  • نشانی شرکت : تهران خ...
  • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : شهردامغان وحومه
  • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : سودابه مشار
  • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : خوراک اماده دام

  • سریال مجوز : 2219372
  • شماره مجوز : 44208
  • تاریخ مجوز : 30/11/1387
  • کد محصول : 15331130
  • شرح محصول : خوراک اماده دام
  • ظرفیت : 54,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 45%
    45%