نام واحد : آزه ناب تهران

نام محصول : مکمل خوراک دام وطیور

  • سریال مجوز : 1711483
  • شماره مجوز : 35846
  • تاریخ مجوز : 29/09/1378
  • کد محصول : 15331112
  • شرح محصول : مکملهای غذایی طیور
  • ظرفیت : 740 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%