نام واحد : فرآورده های شیرمرتع

نام محصول : پنیر ومشتقات

 • سریال مجوز : 1906071
 • شماره مجوز : 37894
 • تاریخ مجوز : 13/10/1374
 • کد محصول : 15201260
 • شرح محصول : پنیر ومشتقات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 84%
  84%