نام واحد : محمد صادق و مجید خلیلی گرگانی

نام محصول : مکمل و افزودنیهای خوراک دا

 • سریال مجوز : 1711493
 • شماره مجوز : 63520
 • تاریخ مجوز : 18/07/1373
 • کد محصول : 15331131
 • شرح محصول : مکملهای غذایی دام
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%