نام واحد : ولی اله پازوکی

نام محصول : بستنی یخی آماده مایع دربسته ب

 • سریال مجوز : 1711522
 • شماره مجوز : 31361
 • تاریخ مجوز : 07/06/1374
 • کد محصول : 15201275
 • شرح محصول : بستنی یخی
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%