نام واحد : فراورش گستر پویش

نام محصول : پربرات سدیم

 • سریال مجوز : 3112939
 • شماره مجوز : 23006
 • تاریخ مجوز : 22/12/1384
 • کد محصول : 24112361
 • شرح محصول : پربرات سدیم
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانیهای شیمیایی وکود(1421)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%