نام واحد : سیدحسین موسوی

نام محصول : بسته بندی روغن زیتون درشیش

 • سریال مجوز : 1711568
 • شماره مجوز : 29902
 • تاریخ مجوز : 21/06/1378
 • کد محصول : 15141240
 • شرح محصول : بسته بندی روغن خوراکی مایع
 • ظرفیت : 1,262 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%