نام واحد : پرهام خوشمزه

نام محصول : خیارشور

 • سریال مجوز : 1711610
 • شماره مجوز : 67325
 • تاریخ مجوز : 13/11/1377
 • کد محصول : 15131212
 • شرح محصول : خیار شور
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%