نام واحد : عباس واعظمی قزل دیرج و حسین سلیم زاده

نام محصول : فرآورده های کاکائویی 048 تن

 • سریال مجوز : 1711732
 • شماره مجوز : 61013
 • تاریخ مجوز : 16/06/1373
 • کد محصول : 15431210
 • شرح محصول : انواع شکلات مغزدار
 • ظرفیت : 1,027 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%