نام واحد : محمد رحیمی - ابراهیم فرزین -علی اکبرگلومال هادی وجواد

نام محصول : انواع کلوچه

 • سریال مجوز : 1905818
 • شماره مجوز : 27460
 • تاریخ مجوز : 28/06/1374
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 52%
  52%