نام واحد : شرکت بهکام ناز

نام محصول : شیرینی خشک

 • سریال مجوز : 1711796
 • شماره مجوز : 82689
 • تاریخ مجوز : 21/09/1389
 • کد محصول : 15411120
 • شرح محصول : نان شیرینی
 • ظرفیت : 15 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%