نام واحد : کورش دشتی پور

نام محصول : شستشو و دانه بندی شن و ماسه

  • سریال مجوز : 350151000000
  • شماره مجوز : 65797
  • تاریخ مجوز : 27/10/1394
  • کد محصول : 1410512350
  • شرح محصول : شستشو و دانه بندی شن و ماسه
  • ظرفیت : 200,000 تن
  • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
  • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%