نام واحد : گهربار پیشه

نام محصول : بسته بندی اب اشامیدنی ونوشابه

 • سریال مجوز : 1919623
 • شماره مجوز : 17922
 • تاریخ مجوز : 27/05/1383
 • کد محصول : 15541140
 • شرح محصول : بسته بندی اب اشامیدنی ونوشابه
 • ظرفیت : 9,100 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%