نام واحد : گهربار پیشه

نام محصول : بطریهای پت PET

 • سریال مجوز : 1919623
 • شماره مجوز : 17922
 • تاریخ مجوز : 27/05/1383
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%