نام واحد : عباس صفدری قندهاری

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی انوا

 • سریال مجوز : 1711949
 • شماره مجوز : 76848
 • تاریخ مجوز : 12/11/1379
 • کد محصول : 15131913
 • شرح محصول : درجه بندی وشستشوی کشمش
 • ظرفیت : 3,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%