نام واحد : غلامرضاوعلیرضامعدنچی - حسین نصیری مطلق - محمد اعلائی

نام محصول : برگه انواع میوه جات وبسته

 • سریال مجوز : 1711968
 • شماره مجوز : 32432
 • تاریخ مجوز : 20/06/1374
 • کد محصول : 15131122
 • شرح محصول : برگه میوه جات
 • ظرفیت : 105 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%