نام واحد : صنایع غذایی بلوط سبز پارسیان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهدی خ خواجه...
 • تلفن شرکت : *******737جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهدشهرک صنعتی طوس 1ب تلاش شمالی 4
 • تلفن واحد : *****************737جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : 1
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : کیک ماشینی

 • سریال مجوز : 1912973
 • شماره مجوز : 15831
 • تاریخ مجوز : 16/03/1379
 • کد محصول : 15411212
 • شرح محصول : کیک ماشینی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%