نام واحد : عبداله جوادی و کاوس علیپور

نام محصول : بستنی یخی

 • سریال مجوز : 1712027
 • شماره مجوز : 42824
 • تاریخ مجوز : 09/11/1374
 • کد محصول : 15201275
 • شرح محصول : بستنی یخی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%