نام واحد : همبرگرپونه مشهد

نام محصول : کباب لقمه

 • سریال مجوز : 1913886
 • شماره مجوز : 15705
 • تاریخ مجوز : 19/02/1380
 • کد محصول : 15111711
 • شرح محصول : کباب لقمه
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%