نام واحد : تعاونی تولیدی ناردون

نام محصول : انواع بستنی

 • سریال مجوز : 1712232
 • شماره مجوز : 67319
 • تاریخ مجوز : 13/11/1377
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 3,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%