نام واحد : شهدمیوه خراسان

نام محصول : ابمیوه ازکنسانتره

 • سریال مجوز : 1914029
 • شماره مجوز : 22491
 • تاریخ مجوز : 06/04/1380
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%