نام واحد : علی اکبردهقان

نام محصول : موسکویت میکای سفید

 • سریال مجوز : 2503979
 • شماره مجوز : 19759
 • تاریخ مجوز : 22/09/1384
 • کد محصول : 14291315
 • شرح محصول : موسکویت { میکای سفید }
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 91%
  91%