نام واحد : سهامی تولیدی و صنعتی فضل نیشابور- سه گل

نام محصول : انواع روغن نباتی وحیوانی روغن کشی وتصفیه

 • سریال مجوز : 1914070
 • شماره مجوز : 24037
 • تاریخ مجوز : 16/04/1380
 • کد محصول : 15141110
 • شرح محصول : انواع روغن نباتی وحیوانی روغن کشی وتصفیه
 • ظرفیت : 45,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%