نام واحد : آرد سفید اکبری

 • استان : البرز
 • شهر : ساوجبلاغ
 • نشانی شرکت : اتوبان کرج...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : اتوبان کرج قزوین، خروجی پل کردان، بسمت کردان، جنب شرکت تولیدی آرد کرج- قطعه 1270 فرعی از 137 اصلی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : آزاد اکبری
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آرد والسی

 • سریال مجوز : 1712264
 • شماره مجوز : 76350
 • تاریخ مجوز : 04/11/1379
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 109,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%