نام واحد : کشت و صنعت جوین

نام محصول : تصفیه شکر

 • سریال مجوز : 1914115
 • شماره مجوز : 27032
 • تاریخ مجوز : 03/05/1380
 • کد محصول : 15421120
 • شرح محصول : تصفیه شکر
 • ظرفیت : 275,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 65%
  65%