نام واحد : سیمین تاک توس

نام محصول : فراوری وبسته بندی پسته

 • سریال مجوز : 1915299
 • شماره مجوز : 20807
 • تاریخ مجوز : 19/03/1381
 • کد محصول : 15492160
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی پسته
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%