نام واحد : سیدحسین میری

نام محصول : فراورده های کاکائویی جهت روکش

  • سریال مجوز : 1712364
  • شماره مجوز : 65052
  • تاریخ مجوز : 06/10/1377
  • کد محصول : 15431110
  • شرح محصول : انواع کاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات
  • ظرفیت : 117 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%