نام واحد : سیدحسین میری

نام محصول : دراژه بادام

 • سریال مجوز : 1712364
 • شماره مجوز : 65052
 • تاریخ مجوز : 06/10/1377
 • کد محصول : 15431320
 • شرح محصول : نقل ودراژه
 • ظرفیت : 160 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%