نام واحد : مهران شهد طوس

نام محصول : انواع بستنی وبستنی یخیبرپایه شیر

 • سریال مجوز : 1916225
 • شماره مجوز : 49411
 • تاریخ مجوز : 14/09/1381
 • کد محصول : 15201270
 • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%