نام واحد : صنایع غذائی وبسته بندی اکرم مهبدان

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1712395
 • شماره مجوز : 51482
 • تاریخ مجوز : 31/01/1373
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%