نام واحد : تولید فرآورده های لبنی شیر سلطانی بیدخت

نام محصول : دوغ گازدار

 • سریال مجوز : 1917429
 • شماره مجوز : 16808
 • تاریخ مجوز : 03/04/1382
 • کد محصول : 15201237
 • شرح محصول : دوغ گازدار
 • ظرفیت : 2,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%