نام واحد : خمسه ونادری وقربانخانیخیراله فرج اله خمسه

نام محصول : چیپس

 • سریال مجوز : 1712401
 • شماره مجوز : 53495
 • تاریخ مجوز : 25/02/1373
 • کد محصول : 15132018
 • شرح محصول : چیپس سیب زمینی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%