نام واحد : بهادر ملکی امیر آبادی مالک اژدر برق

نام محصول : ابمیوه از کنسانتره

 • سریال مجوز : 1712403
 • شماره مجوز : 54338
 • تاریخ مجوز : 04/03/1373
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%