نام واحد : رنگین دانه خراسان

نام محصول : مکملهای غذایی طیور

 • سریال مجوز : 1917529
 • شماره مجوز : 15495
 • تاریخ مجوز : 17/04/1382
 • کد محصول : 15331112
 • شرح محصول : مکملهای غذایی طیور
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%