نام واحد : احمد هاشمیان دلویی

نام محصول : کشتارگاه صنعتی طیور

 • سریال مجوز : 1918018
 • شماره مجوز : 17826
 • تاریخ مجوز : 08/07/1382
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 4,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%