نام واحد : بستنی تحفه تهران

نام محصول : فراورده های یخی

 • سریال مجوز : 1712405
 • شماره مجوز : 69147
 • تاریخ مجوز : 22/04/1389
 • کد محصول : 15201275
 • شرح محصول : بستنی یخی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%