نام واحد : حسن کاویانی

نام محصول : بیسکویت

 • سریال مجوز : 1919921
 • شماره مجوز : 22160
 • تاریخ مجوز : 29/07/1373
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%