نام واحد : صنایع گوشت پویا پروتئین

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : خ مطهری خ...
 • تلفن شرکت : *****884
 • نشانی واحد : شهریارکیلومتر3ج کهنز خیابان فاطمیان اولین تقاطع سمت چپ پلاک 4 پلاک ثبتی 103 فرعی از 162 اصلی
 • تلفن واحد : ************026
 • مدیر : حمید گل محمدی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی گوشت قرمزو سفید

 • سریال مجوز : 1712408
 • شماره مجوز : 37828
 • تاریخ مجوز : 22/09/1390
 • کد محصول : 15111220
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ومرغ
 • ظرفیت : 1,350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%