نام واحد : رهپویان راه و ساختمان

نام محصول : آسفالت وآسفالتیت طبیعی

 • سریال مجوز : 1506304
 • شماره مجوز : 13115
 • تاریخ مجوز : 12/06/1390
 • کد محصول : 14291110
 • شرح محصول : آسفالت وآسفالتیت طبیعی
 • ظرفیت : 200,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 86%
  86%