نام واحد : علی زمانی منش محرم آقا ناصری

نام محصول : حلواشکری

 • سریال مجوز : 1712411
 • شماره مجوز : 58820
 • تاریخ مجوز : 12/05/1372
 • کد محصول : 15431347
 • شرح محصول : حلواارده - حلواشکری
 • ظرفیت : 586 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%