نام واحد : بازرگانی طلائی

نام محصول : بسته بندی کره پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1712414
 • شماره مجوز : 35692
 • تاریخ مجوز : 15/10/1380
 • کد محصول : 15201243
 • شرح محصول : بسته بندی کره پاستوریزه
 • ظرفیت : 3,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%