نام واحد : محمدعلی عظیمی ملکی وابوالفضل وجعفرقهرمانی - غنچه امید

 • استان : تهران
 • شهر : ملارد
 • نشانی شرکت : ملارد پمپ...
 • تلفن شرکت : *******262
 • نشانی واحد : ملارد پمپ بنزین یوسف اباد قوام جاده قبچاق سمت راست خیابان چهارم پلاک ثبتی 937 فرعی از 37 اصلی
 • تلفن واحد : *******262
 • مدیر : جعفر قهرمانی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تولیدوبسته بندی انواع لواشک

 • سریال مجوز : 1713201
 • شماره مجوز : 27967
 • تاریخ مجوز : 21/04/1390
 • کد محصول : 15131130
 • شرح محصول : لواشک بهداشتی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%