نام واحد : رضا همتی علی صیاد

نام محصول : نمک یددار

 • سریال مجوز : 1713292
 • شماره مجوز : 65104
 • تاریخ مجوز : 11/08/1373
 • کد محصول : 15492522
 • شرح محصول : نمک طعام یددار تصفیه نشده
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%