نام واحد : آریا نوش

نام محصول : نقل ودراژه

 • سریال مجوز : 1922393
 • شماره مجوز : 20512
 • تاریخ مجوز : 24/07/1384
 • کد محصول : 15431320
 • شرح محصول : نقل ودراژه
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%