نام واحد : صادق شوکت لو

نام محصول : ادامس

 • سریال مجوز : 1713299
 • شماره مجوز : 65248
 • تاریخ مجوز : 14/08/1373
 • کد محصول : 15431410
 • شرح محصول : ادامس
 • ظرفیت : 516 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%