نام واحد : حسن جوهریان

نام محصول : بیتومین رزنیت

 • سریال مجوز : 1506376
 • شماره مجوز : 1376
 • تاریخ مجوز : 25/01/1389
 • کد محصول : 14291111
 • شرح محصول : بیتومین { رزنیت }
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 84%
  84%