نام واحد : کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان

نام محصول : تفاله خشک چغندرقند

 • سریال مجوز : 1922394
 • شماره مجوز : 20502
 • تاریخ مجوز : 24/07/1384
 • کد محصول : 15331152
 • شرح محصول : تفاله خشک چغندرقند
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 80%
  80%